Platform B2B

ให้บริการธุรกิจทางการค้าในแบบ Business to Business ( B2B ) อย่างแท้จริง มีจุดยืนชัดเจนคือไม่เก็บ GP ตลอดการใช้บริการ เข้าถึงง่าย บริการหลากหลาย ทั้งการค้า การเงิน จัดการเรื่องคลังและขนส่ง...อย่างเป็นมิตรและเข้าใจจริง

เพื่อตอบโจทย์การค้า ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายต่างได้รับข้อมูลที่แม่นยำและคุยตรงถึงกันได้ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำธุรกิจ  รองรับผู้ประกอบการรายใหญ่เช่นผู้นำเข้า ค้าส่ง ค้าปลีก..  และปลายทางที่ผู้ซื้อ SME. ทั้งร้านอาหาร ตลาดสด กลุ่มค้าปลีกรายย่อย  ที่จะได้ประโยชน์สูงสุด เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับธุรกิจอย่างแท้จริง

 

Vision

มุ่งพัฒนา Digital Platform สำหรับธุรกิจสู่ธุรกิจ ( B2B ) ให้มีระบบบริการที่สมบูรณ์ เป็นทางเลือกที่ดี เพื่อผู้ประกอบการค้าในประเทศไทย.

 

 

Mission

ให้บริการด้วยความโปร่งใส ผู้ซื้อติดต่อตรงกับผู้ขาย

ค่าบริการเป็นธรรม ไม่เก็บค่า GP ตลอดการใช้บริการ

e-biz money คอยสนับสนุนเครดิตด้านการเงิน/การค้า

เพื่อการทำธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น.